آوریل 23, 2019, 06:39:21 pm

اخبار:

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!


انجمن های تک دنا - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
1
مجموع ارسال های کاربران:
1
مجموع موضوعات:
1
مجموع گروه ها:
1
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
1
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
5 - مارس 05, 2019, 01:54:16 am
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
1
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.01
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
0.01
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.01
مجموع انجمن ها:
1
جدیدترین کاربر عضو شده:
official
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
2.04

10 کاربر برتر

10 انجمن برتر

انجمن آزمایشی
1

10 موضوع برتر (بر اساس تعداد پاسخ)

به SMF فارسی خوش آمدید
0

10 موضوع برتر (بر اساس تعداد بیننده)

به SMF فارسی خوش آمدید
18

برترین ایجاد کننده موضوع

Most Time Online

official
0دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن
* 2019 1 1 1 5
آپریل 2019 0 0 0 4
مارس 2019 0 0 0 5
فبریه 2019 1 1 1 5